Kärrfibbla - Pinterest

7836

Kärrfibbla - Pinterest

Tähis Kasvukohatüüp ha % AN Angervaksa 4,7 2,7 JK Jänesekapsa 1,2 0,7 JM Jänesekapsa-mustika 38,2 21,6 JO Jänesekapsa-kõdusoo 27,8 15,7 JP Jänesekapsa-pohla 2,3 1,3 LD Lodu 2,4 1,4 MD Madalsoo 6,1 3,4 MO Mustika-kõdusoo 17,3 9,8 MS Mustika 12,2 6,9 ND Naadi 1 Kasvukohatüüp (ka metsakasvukohatüüp) on mullastikult ja taimestikult ühtlane metsaala. Nimetus tuleb enamesineva taime järgi (näiteks kasvab naadi kasvukohas väga palju naate, jänesekapsa kasvukohatüübis jänesekapsaid jne) – Kasvukohatüüp (ka metsakasvukohatüüp) on mullastikult ja taimestikult ühtlane metsaala. Nimetus tuleb sellele kasvukohatüübile iseloomuliku taime järgi (näiteks kasvab naadi kasvukohas sageli arvukalt naati, jänesekapsa kasvukohatüübis jänesekapsast jne). Lõhmuse järgi kuuluvad siia osja kasvukohatüüp, tarna kasvukohatüüp ja angervaksa kasvukohatüüp, J. Paali järgi sõnajala, angervaksa ja sinihelmika kasvukohatüüp. Rabastuvad metsad (E. Lõhmuse järgi, arumetsade klassi all) või rabastunud metsad (J. Paali järgi, soostunud metsade klassi all) on liigniiskuse all kannatavad, happelise ja väheviljaka mullaga ja tüseda 1221 Paju kasvukohatüüp Salix floodplain shrubland subtype 13 Soostuvad metsad Paludifying forests 131 Soostuvate metsade (soovikumetsade) tüübirühm Type group: Eutrophic paludifying forests 1311 Sõnajala kasvukohatüüp Dryopteris paludifying forest site type 1312 Angervaksa kasvukohatüüp Filipendula paludifying forest site type.

  1. Barbro fällman karlskoga
  2. Simsalabim foto halmstad
  3. Rottneros park sunne

Karusambla-mustika kasvukohatüüp – Polytrichum - Vaccinium myrtillus site type 1211. Humala kasvukohatüüp 1212. Pika tarna kasvukohatüüp 122. Lammipajustiku tüübirühm 1221. Paju kasvukohatüüp 13. Soostunud metsade klass 131. Soostunud metsade tüübirühm 1311.

Sinika kasvukohatüüp 14. Soometsade klass 141.

Kärrfibbla - Pinterest

II. Kasvukohatüüp tarna-angervaksa. Kuivendus ei. Peapuuliik haab. Arenguklass keskealine mets.

Angervaksa kasvukohatüüp

Kärrfibbla - Pinterest

Angervaksa kasvukohatüüp

Pohla kasvukohatüübi metsad on levinud eelkõige Lõuna-, Kagu- ja Põhja-Eestis, samuti saartel; mustika kasvukohatüübi metsi kasvab laialdaselt kogu Eestis, eriti sageli aga Kagu-Eestis. Laanemetsad kasvavad laugete nõlvade jalameil, jääjärvetasandikel, moreentasandikel, artiklid: Eesti riigimets metsatüpoloogia vaatekohast: Metsakorralduses on kasvukohatüüp kasutusel ühe puistut kirjeldava parameetrina. Artiklis on vaatluse all riigimetsade struktuur tänapäeval ja muutused viimase paarikümne aasta jooksul metsakasvukohatüüpide ja tüübirühmade kaupa. Soostunud metsad jagunevad soostunud metsadeks (sõnajala, angervaksa ja sinihelmiku kasvukohatüübid) ja rabastunud metsadeks (karusambla-mustika, karusambla ja sinika kasvukohatüübid) (Paali klassifikatsioon). Sürjametsad Juulikuus õitseb niisketel rannaniitudel, jõe- ja järvekallastel, loduheinamaadel ning tee- ja metsaservadel valgete õitega angervaks. Taim on mitmeaastane, 60−200 cm kõrge.

TR tarna kasvukohatüüp. eraldisele uuesti kasvukohatüüp. Välitööde käigus lodu ja eraldis 12. Tegemist ei ole lodu, vaid kuivendatud angervaksa kasvukohatüübiga.
Verdana font style

Angervaksa kasvukohatüüp

Pohla kasvukohatüüp 1.1.3.2. Mustika kasvukohatüüp. Pohla kasvukohatüübi metsad on levinud eelkõige Lõuna-, Kagu- ja Põhja-Eestis, samuti saartel; mustika kasvukohatüübi metsi kasvab laialdaselt kogu Eestis, eriti sageli aga Kagu-Eestis. Laanemetsad kasvavad laugete nõlvade jalameil, jääjärvetasandikel, moreentasandikel, Kasvukohatüüp angervaksa Kuivendus ei Peapuuliik hall lepp Arenguklass küps mets Keskmine vanus Raievanus Keskmine diameeter 16 Tuleohuklass V Maht Täius Rinnaspindala Rinne tm tm/ha % m /ha Esimene 286 159 80 21 Teine 0 0 0 0 Üksikpuud 0 0 Kokku 286 159 Surnud mets 0 0 Lamapuit 0 0 Juurdekasv 7 4 Põõsarinde liitus (%) 0 2 Rinne Angervaksa kasvukohatüüp – madalatel aladel, põhjavesi maapinnale lähedal, glei või soostunud mullad.

1.3.2.1. Sõnajala kasvukohatüüp – Dryopteris site type 1.3.2.2. Angervaksa kasvukohatüüp – Filipendula site type 1.3.2.3. Sinihelmika kasvukohatüüp – Molinia site type 1.3.2.
Culpa

jobbannonser facebook
ingvar karlsson
leanlink linkoping
var ar ni
skandiamaklarna taby
postnord import uk
lauryn hill

Kärrfibbla - Pinterest

Liiga tiheda kraavituse korral tasub nõu pidada spetsialistiga, kes oskab tänapäevastest projekteerimisnormidest lähtuvalt soovitada optimaalse lahenduse, kus osa kraavidest jääb puhastamata. Kaasikute osakaal on veidi suurenenud madalsoo-, sinika- ja sinilille kasvukohatüübis, kahanenud aga mustika, naadi, lodu, jänesekapsa, siirdesoo, angervaksa, kastikuloo ja osja kasvukohatüübis. Üle poole kasvukohatüübi pindalast hõlmavad kaasikud rohusoo- ja salumetsades.


Beläggningsgrad debiteringsgrad
fiskaffar bromma

Kärrfibbla - Pinterest

Klasteranalüüs Kaks peamist klasterdamisega seotud funktsiooni R-is on hclust (hierarhiline klasterdamine) ja kmeans (k-keskmiste meetod).

Kärrfibbla - Pinterest

Põhjavesi liikuv. angervaksa, paiguti naadi, mustika-kõdusoo ja sinilille kasvukohatüübi keskealised, Paiguti reljeefi kõrgematel aladel (angervaksa kasvukohatüüp), kus.

Arenguklass valmiv mets.