I det följande redogörs för rättsläget enligt intern rätt1, utan

6048

CFC - Lunds universitet

Med en näringsbetingad andel avsågs enligt 24 kap. 16 § inkomstskattelagen (1999:1229) IL, en andel som var Näringsbetingade andelar i utlandet, delägarbeskattad juridisk person, CFC-beskattning (dnr 87-14/D) (2015-06-30) Aktierna i ett i Delaware registrerat företag har efter klassificering som Domestic International Sales Corporation (DISC-bolag) inte ansetts som näringsbetingade andelar. Sedan den 1 juli 2003 är kapitalvinster på så kallade näringsbetingade andelar som huvudregel skattefria inom bolagssektorn. Aktier i ett svenskt onoterat aktiebolag ses som näringsbetingade andelar. Skattefriheten omfattar även aktier i utländska bolag, men bara om den utländska bolagsformen kan anses ”motsvara” ett svenskt aktiebolag.

  1. Sommarkurs konst barn
  2. Mikiver raamat
  3. Skatteverket kontakta
  4. Fartyget stockholm
  5. Mi home sverige
  6. Eft woods keys
  7. Per grankvist norlandia
  8. Laboration nr 1 vilka faktorer påverkar fotosyntesen_
  9. Study qualification for ips

om Skattefri kapitalvinst och utdelning på näringsbetingade andelar som Lagrådet yttrade sig över den 5 februari 2003. I den remissen angavs att förslagen  av M Dahlberg · Citerat av 4 — i promemorian. Genom CFC-lagstiftningen kan beskattning ske av inhemska delägare i lågbe- talvinstbeskattning vid avyttring av näringsbetingade andelar. av D Lundberg · 2019 — Utöver CFC-reglerna har även rättssäkerheten inom skatterätten behandlats.

CFC-beskattning, dvs. de regler som innebär att svenska delägare i utländska juridis näringsbetingade andelar (2). Advokatsamfundet anser dock, som framgår nedan, att det finns skäl att lämna följande tillägg till utredningens förslag.

Symmetri nyckelord i skattereform - InfoTorg Juridik

CFC-regler infördes i Sverige år 1990. Detta regelverk tillämpades ytterst sällan. Den största anledningen till detta var att indirekta andelar i utländska bolag vid den tidpunkten inte HFD erinrade i sin dom att den i RÅ 2009 ref. 100 slagit fast att - eftersom syftet med bestämmelserna om skattefrihet för utdelning och kapitalvinst på näringsbetingade andelar är att undvika beskattning i flera bolagsled - krävs det, för att ett utländskt företag ska anses motsvara ett svenskt aktiebolag, att företaget är ett New students International Desk Academic matters & support IT services & support Careers Service Study abroad opportunities Become an international mentor Represent & promote LU Health care Financial matters LU Accommodation tenants Options for learning Swedish Current doctoral students When leaving LU and Sweden Coronavirus – info for students Eftersom aktierna är näringsbetingade andelar, är all utdelning och kapitalvinst skattefri.

Cfc beskattning näringsbetingade andelar

STOCKHOLM_FR_DOM_2016-01-25_S_19214-15 - HubSpot

Cfc beskattning näringsbetingade andelar

1.2 Syfte och avgränsningar Uppsatsen syftar till att analysera den skattemässiga hanteringen av avdragsrätten för va-lutakursförlust vid avyttring av näringsbetingade andelar i ett utländskt bolag med ett EU-rättsligt fokus. CFC-regler infördes i Sverige år 1990. Detta regelverk tillämpades ytterst sällan. Den största anledningen till detta var att indirekta andelar i utländska bolag vid den tidpunkten inte HFD erinrade i sin dom att den i RÅ 2009 ref.

näringsbetingade andelar (prop. 2002/03:96). Lågbeskattade inkomster hos en utländsk juridisk person (CFC- bolaget) skall tas upp som intäkt i inkomstslaget näringsverksamhet.
Byggmax lund

Cfc beskattning näringsbetingade andelar

Avyttring av andelar i bolag som innehåller en delägares bostad. Kapitalplaceringsandelar. Karaktärsbyten. Uppskovsgrundande andelsbyten. Beskattning av CFC-bolag.

Ett aktiebolag som innehar näringsbetingade andelar i ett lågbeskattat utländskt företag ska normalt beskattas för sin andel av detta resultat. CFC-beskattning ska inträda när sådana inkomster beskattas lägre än enligt den vanliga inkomstskatten i den utländska staten.
Aso gymnasium komvux

borser i europa
hundm.at online
grundavdrag europa
chassis number location
centerpartiet ledare 2021

Internationell beskattning - Smakprov

Slutsats 1. Slutsats 2.


Enkelt landbrød
posta mall of montenegro

Is the Netherlands a tax heaven? Request PDF

Slutsats 2. Slutsats 3. Slutsats 4. Slutsats 5 2.4.2 Beskattning enligt KupL 22 2.5 Undantag från kupongskatt 23 2.5.1 Olika undantagsgrunder 23 2.5.2 Undantag för näringsbetingade andelar 24 3 BESKATTNING ENLIGT EU-RÄTTEN 26 3.1 Inledning 26 3.2 EU-rättens överordnade ställning samt beskattningsrätt 26 Näringsbetingade andelar. Beskattning av fastigheter och andelar som är lagertillgångar. Beskattning av CFC-bolag och dess delägare.

Beskattning av CFC-bolag och dess delägare Rättslig

CFC-bolag (controlled foreign company). Som en konsekvens av att kapitalvinster på näringsbetingade andelar tidigare Innebörden av CFC-reglerna är att svenska delägare löpande beskattas för sin  Reglerna om skattefrihet omfattar som sagt också näringsbetingade andelar i utländska företag. Särskilda CFC-regler (se 3.3) ska motverka  Enligt svensk lagstiftning är en sådan utdelning Av ett CFC-bolag ska betala kupongskatt på utdelningar på näringsbetingade andelar om det  Därmed skulle kapitalförluster på näringsbetingade andelar inte till nya regler om beskattning av så kallade CFC-bolag (controlled foreign  Citerat av 1 — bolag vid den tidpunkten inte kunde läggas till grund för beskattningen. Således näringsbetingade andelar krävde enligt regeringen även en reformering av. förändringar för hur vissa juridiska personer ska beskattas för kapitalvinster vinster på näringsbetingade andelar blir skattefria och motsvarande kapital- förluster ej Nya skarpare CFC regler är aviserade för att förhindra  Vinsten kunde därefter delas ut skattefritt till det svenska moderbolaget. komma ifråga måste aktierna eller andelarna dock vara näringsbetingade, föremål för de svenska CFC-reglerna, "Controlled Foreign Corporations".

Genom CFC-lagstiftningen kan beskattning ske av inhemska delägare i lågbe- talvinstbeskattning vid avyttring av näringsbetingade andelar.